Giuseppe Massaro

Giuseppe Massaro

Trueno en Palermo Fotos de archivoTrueno en PalermoTrueno en el cielo Fotografía de archivoTrueno en el cielo